Prawo a zabezpieczanie ładunku

Odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie ładunku ponosi niemal w każdym przypadku przewoźnik. Wytyczne dotyczące prawidłowego mocowania transportowanych towarów można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu przewozu ładunku. Jakie obowiązki wynikają z tego rozporządzenia?

Nowe przepisy

Rozporządzenie z 2018 roku ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawę jakości usług transportowych. Najważniejsze zalecenia, które znalazły się w rozporządzeniu, brzmią następująco:

– przestrzeń ładunkowa ma być utrzymana w czystości;

– ładunek musi być rozmieszczony w sposób stabilny, a środek ciężkości powinien być umieszczony nisko, w pobliżu osi wzdłużnej;

– ładunek ustawiony na podłodze musi zostać zabezpieczony tak, by podczas ruchu oraz w trakcie hamowania nie przechylał się i nie przemieszczał;

– rozmieszczenie ładunku należy sprawdzać za każdym razem, gdy towar jest wyładowywany lub w przestrzeni ładunkowej pojawiają się nowe paczki;

– elementy mocujące i zabezpieczające powinny spełniać określone normy jakości, a uszkodzenia tych elementów są dopuszczalne wyłącznie wtedy, gdy nie wpływają na skuteczność zabezpieczenia;

Dodatkowe wytyczne można znaleźć w Ustawie Prawo o ruchu drogowym z dn. 22 czerwca 1997 roku ( Dz. U. z 2012 poz. 1137) – najważniejsze są artykuły 61 i 129, które dotyczą uprawnień organów kontrolujących, czyli Inspekcji Transportu Drogowego oraz policji. Jeśli chodzi o transport międzynarodowy, to najważniejsza jest obowiązująca od 2004 roku norma PN-EN 12195 Mocowanie ładunków oraz Konwencja CMR z 1956 roku.

Jak zadbać o ładunek?

Przepisy dotyczące zabezpieczenia ładunku nie zawsze są precyzyjne, więc w razie wypadku przewoźnik może mieć problem z udowodnieniem, że wina nie leży po jego stronie. Dla własnego bezpieczeństwa lepiej towar zabezpieczyć tak, by nie było żadnych wątpliwości, że przewoźnik zadbał o najwyższy standard usługi, a pomocne w tym będą nowoczesne produkty mocujące, dostępne między innymi na pro-trans.pl.

Zgodnie z przepisami, ładunek musi być zamocowany odciągami, metodą blokowania albo metodą ryglowania. Wybierając elementy mocujące trzeba sprawdzić, czy nadają się one do zabezpieczania konkretnego rodzaju ładunku. Atestowane produkty dostępne są w różnych wersjach – przykładowo, worki sztauerskie mogą być w wydaniu light, medium albo heavy, w zależności od tego, jak ciężki jest przewożony ładunek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *