Podział majątku w trakcie rozwodu – co warto wiedzieć?

Przeprowadzenie sprawy rozwodowej wiąże się z wieloma konsekwencjami. Sąd w wyroku orzekającym nie tylko stwierdza ustanie małżeństwa, ale może też zająć się ustaleniem opieki rodzicielskiej oraz podziałem majątku. Z artykułu dowiesz się, jakie są najważniejsze kwestie dotyczące wspólności majątkowej oraz podziału majątku w trakcie rozwodu.

Wspólność majątkowa a podział majątku

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje wspólność majątkowa. Oznacza to, że wszystko, co nabywają oni po ślubie, wchodzi w skład ich wspólnego majątku. Niesie to za sobą także inne skutki dotyczące możliwości rozporządzania wspólną własnością. Podczas trwania małżeństwa, żaden z małżonków nie może bez zgody drugiego rozporządzać jego częścią majątku, ani też zażądać podziału. Dokonanie podziału jest możliwe dopiero wtedy, kiedy wspólnota ustaje, czyli na

skutek orzeczenia sądowego, w wyniku rozwodu lub separacji albo jako konsekwencja jednomyślnie zawartej umowy o rozdzielności majątkowej. Jeśli jesteś zainteresowany kwestiami majątkowymi, warto zasięgnąć porady w tej sprawie jeszcze przed rozwodem. Najlepiej wybrać adwokata lub radcę prawnego, dla którego prawo rodzinne Wrocław jest najczęstszym obszarem pracy.

Pozew o podział majątku

Zazwyczaj podział majątku występuje jako jeden ze skutków rozwodu – wówczas na mocy wyroku sądowego małżeństwo przestaje istnieć – lub separacji. Podział majątku może być dokonany wraz z rozprawą rozwodową, ale istnieje także możliwość osobnego postępowania.

Z wnioskiem o podział majątku w może wystąpić tylko jedna ze stron zainteresowanych, czyli małżonek. Sytuacja jest analogiczna do sprawy rozwodowej, gdzie prawo do wystąpienia z pozwem nie przysługuje nawet prokuratorowi. Jeśli małżonkowie są zgodni co do podziału majątku, rozstrzygnięcie tej kwestii w procesie jest korzystne z uwagi na możliwość ustalenia spornych kwestii. Należy jednak pamiętać, że skuteczność takich ustaleń jest uzależniona od wyroku rozwodowego. Pozostałe kwestie merytoryczne są rozstrzygane tak samo przez sąd okręgowy (właściwy dla spraw rozwodowych), jak i rejonowy, gdzie składa się oddzielny pozew o podział majątku. Oba sądy orzekają w tej sprawie w oparciu o te same przepisy Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Podział majątku – po rozwodzie czy w trakcie?

Najczęstszym rozwiązaniem, na które decydują się małżonkowie jest podział majątku po

po prawomocnym zakończeniu postępowania rozwodowego, gdy małżeństwo z prawnego punktu widzenia nie istnieje. W takim wypadku sprawą zajmuje się sąd rejonowy.

Podział majątku w trakcie rozwodu nie jest popularnym rozwiązaniem, ponieważ wymaga od małżonków całkowitego porozumienia. Przepisy proceduralne nałożone na sądy okręgowe nie pozwalają lub znacznie utrudniają postępowanie dowodowe, dlatego Kodeks rodzinny i opiekuńczy mói, że na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Oznacza to, że małżonkowie mogą skorzystać z tego wyjścia, jeśli podział majątku nie przedłuży znacząco postępowania. Taka możliwość istnieje zatem wówczas, gdy postępowania dowodowe w kwestii podziału majątku będzie wystarczające w ograniczonym przedmiotowo i czasowo zakresie – a nie jedynie wówczas, gdy leży to poza sporem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *