Pomoc prawna dla przedsiębiorców w obliczu koronawirusa

Ze względu na trwającą w naszym kraju epidemię koronawirusa i wprowadzone w związku z nią ograniczenia, wiele firm znalazło się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Aby uchronić jak najwięcej osób przed zwolnieniami, a firm przed utratą płynności finansowej parlament przygotował pakiet osłonowy, który ma pomóc przedsiębiorcom przetrwać ten ciężki okres. Na jaką pomoc można liczyć?

Rozwiązania prawne wprowadzone przez rząd w zakresie podatków

Ze względu na ograniczenia życia społecznego, wprowadzone przez rząd, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii, ogromna ilość firm nie może normalnie funkcjonować. Z dnia na dzień straciły one możliwość wypracowania przychodów, pozwalających na wygenerowanie zysku, a także pokrycie kosztów związanych z działalnością w tym podatków. Za pomocą tarczy antykryzysowej Ministerstwo Finansów wprowadziło szereg regulacji prawnych, mających na celu poprawę sytuacji firm. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się m.in. o umorzenie zaległości podatkowych, odroczenia terminu ich płatności, czy rozłożenie na raty. Oprócz tego wydłużono termin dokonania rocznego rozliczenia podatku CIT i PIT. Możliwe jest również ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy.

Pomoc prawna dla przedsiębiorców w obliczu koronawirusa jest dość duża, rozwiązań jest wiele, jednak spora część przedsiębiorców gubi się w gąszczu przepisów, nie wiedząc, z jakich rozwiązań może skorzystać. Warto w tym trudnym okresie skorzystać z pomocy prawnika, który przeanalizuje sytuację firmy, pomoże wybrać formy pomocy, z których w danym przypadku warto skorzystać i przygotuje odpowiednie dokumenty.

Wsparcie dla pracodawców

Tarcza antykryzysowa wprowadziła również wiele rozwiązań mających na celu odciążenie pracodawców i ograniczenie zwolnień pracowników spowodowanych przestojem większości firm. ZUS zwolnił z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne wszystkie firmy zatrudniające do 50 pracowników oraz spółdzielnie socjalne i duchownych. Poza tym osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych oraz przedsiębiorcy, których przychody spadły o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego, mogą ubiegać się przez 3 kolejne miesiące o świadczenie postojowe. Poza tym przedsiębiorcy mogą wnioskować do ZUS-u również m.in. o odstąpienie od naliczania odsetek za zwłokę oraz rozłożenie należność na raty. Aby skorzystać z przewidzianych form pomocy, należy spełnić określone warunki i złożyć do ZUS-u stosowne dokumenty. Pomoc doświadczonego prawnika może być przy tym nieoceniona. Osoba, która dobrze zna obowiązujące przepisy doradzi, z jakich form pomocy skorzystać i pomoże załatwić wszelkie formalności.

Prawnik będzie także pomocny podczas załatwiania równego rodzaju spraw formalnych jak np. zmiana wpisu w CEIDG. Pomoże także przeanalizować zalecenia sanitarne dla poszczególnych branż. Dzięki czemu właściciel firmy zyska pewność, że nie naraża życia i zdrowia swoich pracowników ani klientów i nie grożą mu kary za nieprzestrzeganie wprowadzonego reżimu sanitarnego.