Czy można przeprowadzić szkolenie BHP online?

Szkolenie w zakresie BHP pracownika może odbywać się w formie instruktażu, kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego. Do tego ostatniego rodzaju zaliczyć można szkolenia, które odbywają się online. Jeśli zastanawiasz się, czy szkolenie bhp można przeprowadzić w formie e-learningu, przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się więcej na ten temat.

Dopuszczalność szkolenia BHP online

Samokształcenie kierowane zostało zdefiniowane jako forma szkolenia umożliwiająca uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, opierając się na materiałach przekazanych przez osobę przeprowadzającą szkolenie, przy zastosowaniu poczty lub internetu. Wymagana jest natomiast konsultacja osób spełniających wymagania z wykładowców. Dlatego, jeśli tylko istnieje możliwość spełnienia wyżej wymienionych warunków, niektóre szkolenia BHP jak najbardziej można przeprowadzić w formie e-learningu.

Przede wszystkim pracodawca musi zadbać, aby szkolenie BHP było jak najbardziej efektywne. Na głowie organizatora spoczywa również obowiązek zapewnienia wymagań programowych oraz możliwości osiągnięcia celów kursu.

Szkolenie wstępne BHP

Niestety nie jest możliwe przeprowadzenie online szkolenia wstępnego z zakresu BHP. Wynika to z faktu, że szkolenia wstępne mają formę instruktażu i dzieli się je na szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny) oraz szkolenie wstępne na stanowisko pracy (instruktaż stanowiskowy). Celem tego szkolenia jest zapoznanie pracowników z obowiązującymi przepisami i zasadami BHP, których musi przestrzegać, będąc w danym zakładzie pracy. Oprócz tego przyszły pracownik jest instruowany, w jaki sposób wykonywać swoją pracę.

Szkolenia okresowe BHP

W przypadku powyższego szkolenia samokształcenie kierowane jest dopuszczalne dla następujących pracowników:

  • pracodawców i osób kierujących pracownikami (w szczególności kierowników, mistrzów oraz brygadzistów),
  • pracowników inżynieryjno-technicznych, dotyczy to projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji,
  • pracowników administracyjno-biurowych, w tym pracowników zatrudnionych przy monitorach ekranowych, pracowników oświaty, służby zdrowia i handlu,
  • pracowników służby bezpieczeństwa i higieny i osób wykonujących zadania tej służby.

Należy jednak podkreślić, że aby powyższe szkolenia mogły odbyć się online, wymagane jest zapewnienie konsultacji uczestnika z wykwalifikowaną kadrą.

Dla kogo forma e-learningu w kontekście szkoleń BHP nie jest dozwolona? Dla pracowników na stanowiskach roboczych, ponieważ dla nich kurs powinien odbyć się w formie instruktażu. Dodatkowo doradzane jest, aby dla wymienionych pracowników szkolenie przeprowadzane zostało na stanowisku pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *