Czym jest BIK i jak uzyskać dokładny raport?

Skrót BIK jest bardzo dobrze znany wszystkim osobom, które ubiegają się o kredyt hipoteczny, gotówkowy lub planują zakupy na raty. BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, ma zadanie gromadzenia informacji o osobach, które korzystają z produktów finansowych. Od posiadania pozytywnej historii w BIK w dużej mierze zależy powodzenie w ubieganiu się o przyznanie kolejnych pożyczek i produktów finansowych.

Czym jest BIK i jak działa w praktyce?

BIK to skrót od Biura Informacji Kredytowej, instytucji powołanej do życia w 1997 roku przez Związek Banków Polskich i ówcześnie działające na terenie naszego kraju banki. Jest to obecnie największa w Polsce baza danych, w której zgromadzone są informacje na temat historii kredytowej klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Aby znaleźć się w BIK, wystarczy zaciągnąć kredyt hipoteczny, wziąć pożyczkę gotówkową, dokonać zakupów ratalnych lub po prostu posiadać limit na koncie albo aktywną kartę kredytową. BIK przechowuje informacje na temat bieżących i przeszłych zobowiązań finansowych oraz udostępnia je bankom na ich wniosek.

Głównym celem istnienia BIK jest informowanie zainteresowanych instytucji finansowych o tym, jak konkretne osoby ubiegające się o kredyt spłacały do tej pory swoje zobowiązania finansowe. Dzięki informacjom uzyskanym z BIK, instytucja finansowa może przewidzieć, czy dany klient będzie terminowo i rzetelnie spłacał swoje kolejne zobowiązania i na tej podstawie podjąć decyzję o udostępnieniu mu swoich usług finansowych lub ich odmowie. Posiadanie pozytywnej historii kredytowej w BIK otwiera więc drzwi do starania się o kolejne kredyty oraz umożliwia korzystanie z innych produktów finansowych oferowanych przez banki, w tym limitów na koncie, zakupów ratalnych oraz kart kredytowych.

Jak można uzyskać raport BIK i w ten sposób poznać swoją historię kredytową?

Dane, które znajdują się w BIK pochodzą od banków oraz współpracujących z nim firm pożyczkowych. Postępy w spłacaniu zobowiązań są na bieżąco monitorowane i udostępniane. Nie każdy wie, że wgląd do danych przechowywanych w BIK jest dostępny dla każdej zainteresowanej osoby, a nie tylko dla samych banków. O raport BIK warto wnioskować zwłaszcza w sytuacji, kiedy planujemy zaciągnięcie kredytu i chcemy z góry wiedzieć, jak nasza sytuacja przedstawia się w oczach banku. Wgląd w raport BIK pozwala także podjąć odpowiednie kroki w celu poprawy historii kredytowej i tym samym zwiększyć szanse na pozytywną odpowiedź w przyszłości ze strony instytucji finansowej.

Każda osoba ma prawo wnioskowania raz na 6 miesięcy o udostępnienie jej kopii danych zgromadzonych w BIK. Jest ona wydawana całkowicie bezpłatnie, jednak warto mieć świadomość, że w ten sposób nie uzyskamy pełnego, w pełni wartościowego i kompletnego wglądu w naszą historię kredytową. Osobom, którym zależy, aby uzyskać kompletny we wszystkie istotne informacje raport BIK powinny skorzystać ze wskazówek dostępnych na stronie mamdlugi.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *