Co grozi za nieprawidłowe oznakowanie produktu?

Na każdym przedsiębiorcy ciąży ogromna odpowiedzialność związana z prowadzoną przez niego działalnością. Bardzo ważną kwestią jest dostosowanie się do prawnych wymogów i przepisów, które określają sposób funkcjonowania w biznesie. Niektórzy nie posiadają jednak odpowiedniej wiedzy, lub celowo ignorują pewne wytyczne, licząc na łut szczęścia, skuszeni wizją większych zysków. O czym szczególnie należy pamiętać?

Jak odpowiednio oznakować produkt?

Niewłaściwe oznakowanie produktów to zagadnienie, które dotyczy zwłaszcza producentów z branży spożywczej. Prawo nakłada na przedsiębiorców konkretne regulacje, mające na celu ochronę konsumentów przed wprowadzeniem w błąd, opacznym zrozumieniem komunikatów, lub narażeniem się na szkodę.

Każdy produkt musi posiadać takie informacje, jak skład, który będzie podany w sposób rzetelny, czy jednoznaczna nazwa (nie może wprowadzać dezorientacji). Wyrób czekoladopodobny nie jest bowiem tym samym, co czekolada i konsumentowi należy zasygnalizować to w jasny i czytelny sposób.

W żadnym razie nie wolno przypisywać produktowi wyjątkowych właściwości, które nie zostały potwierdzone, czy posługiwać się odznaczeniami i certyfikatami bez pokrycia. Doskonałym przykładem jest tutaj określanie żywności jako ekologicznej, bez uprzedniego sprawdzenia, czy rzeczywiście spełnia ona wszelkie wymogi takich pokarmów.

Nieopłacalne praktyki – czego nie należy robić znakując produkt?

Koloryzowanie rzeczywistości poprzez niewłaściwe oznakowanie produktów może wydawać się opłacalnym wyjściem, jednak to wyłącznie pozory. Inspekcja Handlowa, która dostrzeże takie praktyki ma prawo do nałożenia na przedsiębiorcę kar finansowych, które mogą sięgać nawet 10% przychodu uzyskanego przez właściciela firmy w poprzednim roku.

Niezadowoleni klienci mogą wysuwać także swoje roszczenia, dokonując reklamacji, walcząc o odszkodowanie oraz zupełnie odwracając się od danej firmy. Nieuczciwy przedsiębiorca może więc zostać pociągnięty do odpowiedzialności na kilku polach i przez kilka różnych stron, a nadszarpnięty wizerunek i zaufanie do swojego biznesu będzie naprawdę trudno odbudować. Jeśli chcesz uniknąć podobnych problemów, skorzystaj z pomocy specjalistów: https://www.bureauveritas.pl/nasze-uslugi/inspekcje-i-uslugi-rzadowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *