Analiza rynku przy planowaniu akcji marketingowych i w trakcie ich trwania

Duża konkurencja i wysokie wymagania klientów sprawiają, że chcąc osiągnąć sukces na współczesnym rynku, trzeba na bieżąco śledzić trendy i stale analizować sytuację gospodarczą w swojej branży i nie tylko. Ogromny wpływ na powodzenie kampanii marketingowych dążących do budowy pozytywnego wizerunku marki i zwiększenia sprzedaży mają badania rynku koncentrujące się wokół zachowań, potrzeb i preferencji konsumentów.

Znaczenie badania rynku w projektowaniu kampanii reklamowych

Zdobycie przewagi rynkowej wymaga dobrej strategii. Chodzi tu przede wszystkim o prowadzenie umiejętnej polityki sprzedażowej i marketingowej, która powinna odpowiadać bieżącym trendom branżowym i zmieniającym się oczekiwaniom klientów. Aby planowana kampania reklamowa zakończyła się sukcesem i przyniosła wymierne korzyści w postaci większego zaufania konsumentów i wzrostu sprzedaży, musi być osadzona w aktualnych realiach i bazować na wiarygodnych danych. Wszelkie przypadkowe czy nawet intuicyjne działania marketingowe prowadzone w oderwaniu od rzeczywistości niepotrzebnie zawyżą budżet i nie przyniosą oczekiwanych rezultatów. Dlatego też konieczna jest rzetelna ocena sytuacji panującej na rynku, która powinna poprzedzać nie tylko realizację kampanii reklamowej, ale nawet wprowadzenie produktów czy usług do oferty. Już na etapie poszerzania asortymentu warto bowiem przeanalizować zapotrzebowanie na dany towar i poznać działania konkurencji w tej dziedzinie. Dzięki temu będzie można ocenić opłacalność inwestycji i przewidzieć potencjalne korzyści, dobierając odpowiednią cenę i ustalając szczegóły techniczne nowej oferty. Dopiero wtedy przechodzi się do jej promocji, dostosowując kanały i treść przekazu do preferencji określonej grupy docelowej. Przebieg kampanii może być przy tym na bieżąco modyfikowany w oparciu o otrzymywany feedback.

Jak skutecznie analizować rynek?

Aby poznać potrzeby klientów i zbadać możliwości konkurencji, a także ocenić wartość i wielkość rynku, dokonuje się wielu specjalistycznych analiz na podstawie danych z różnych obszarów. Wyróżniamy tu metody jakościowe dotyczące identyfikacji i interpretacji mechanizmów rynkowych oraz badania ilościowe, gdzie dokonuje się pomiarów pozwalających np. zobrazować skalę danego zjawiska – mogą to być chociażby ankiety określające popyt na dany towar lub usługę. Znakomitym źródłem danych analitycznych są bazy danych firm udostępniane przez brokerów. Renomowane marki, takie jak PanoramaDanych, oferują wiarygodne informacje pochodzące z m.in. z jawnych rejestrów, takich jak CDEIG, KRS oraz REGON. Korzystając z rozbudowanej i odpowiednio sprofilowanej bazy, możemy uzyskać dostęp do cennych informacji na temat potencjalnych klientów. W badaniu rynku przydatne mogę się okazać dane dotyczące obrotów, branży i wielkości zatrudnienia. Niezwykle cenne są także analizy zachowań i preferencji zakupowych konsumentów. Informacje dotyczące podejmowanych przez klientów interakcji oraz tego, w jaki sposób reagują na otrzymywane oferty i jak oceniają przekaz, pomogą w projektowaniu i modyfikowaniu bieżących kampanii reklamowych. W zestawieniu z danymi demograficznymi i geograficznymi można na tej podstawie dokonać wyczerpującej i rzetelnej analizy rynku, która pozwoli skuteczniej promować produkty i usługi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *